Ceník a služby

IS > Ceník a služby

Ceník a služby

Co všechno vám nabízíme:

 • informace o všech typech turistiky v Benáteckém regionu
 • vyhledávání autobusových spojů
 • prodej turistických známek
 • prodej propagačních materiálů, upomínkových předmětů, map
 • seznam kulturních a sportovních akcí ve městě
 • prodej vstupenek na městské akce
 • informace o ubytování a stravování ve městě
 • kopírování, tisk, fax, skenování, laminace
 • prodej Zpravodaje Benátecka
 • databáze firem a úřadů
 • prohlídky zámecké věže
 • úschovnu kol
 • výpisy z Czech POINTu

Ceník služeb

Černobílý tisk (kopírování) A4 2,- Kč / A4
Černobílý tisk (kopírování) A3 4,- Kč / A3
Barevný tisk (kopírování)15,- Kč / A4
Odesílání dokumentů el.poštou 3,- Kč / 1 ks
Skenování 3,- Kč / 1 ks
Fax 10,- Kč / 1 ks
pouze v ČR
Laminace dokumentů:
formát A320,- Kč
formát A410,- Kč
formát A58,- Kč
formát A65,- Kč
Ceník Czech POINT:
KATASTR NEMOVITOSTÍvydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
výpis snímku z katastrální mapy (za každou stranu) 100,- Kč
OBCHODNÍ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
REJSTŘÍK TRESTŮ za každý výpis se účtuje správní poplatek
podle zákona 634/2004 Sb. ve výši
100,- Kč
CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮvydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
REGISTR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ Správní poplatek za přijetí,
další poplatek se vybírá dle druhu podání
tento poplatek je určen pro ŽÚ.
50,- Kč
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50,- Kč
AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ NA ŽÁDOSTvydání každé strany je zpoplatněno částkou 30,- Kč
DATOVÉ SCHRÁNKYČinnosti v rámci informačního systému DS. ZDARMA
Zpoplatněny jsou pouze opakované vydání přístupových údajů a Formulář žádosti o zneplatnění. Výše poplatku je 200,- Kč