Turistika a rekreace

IS > Turistika a rekreace > Cykloturistika

Cykloturistika

img

Přímo Benátkami vede stezka Krajinou Rudolfa II, cyklostezka Benátky - Zdětín a  cyklotrasa - DOLNÍ POJIZEŘÍ.  Na tuto trasu navazuje několik dalších tras přicházejících od Prahy, z Polabí, Českého ráje a Euroregionu Nisa.

Cyklotrasy v okolí vedou většinou rovinatým terénem podél řeky Jizery nebo v její blízkosti. Trasy jsou nenáročné, vhodné i pro rodinu s dětmi.

Krajinou Rudolfa II.

Naučná stezka, která představuje Rudolfa II. z  méně známého úhlu pohledu jako milovníka zahrad, lesů a lovů. Stezka jde po stopách nejen samotného císaře, ale i jeho předchůdců a následovníků, kteří svými počiny dotvářeli krajinu mezi Labem a Jizerou.

Stezka vede městy Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labe, Benátky nad Jizerou.

V Benátkách nad Jizerou projdeme anglickým zámeckým parkem, navštívíme oboru Slepeč  a půjdeme po stopách Keltů. Z Benátek nad Jizerou se vydáme směr Lysá nad Labem k zámečku Bon Repos, lesem Borem a Dvorci, k loveckému zámečku Nové stavení až ke kapli Svatého Václava, přes Káraný se dostáváme do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, zastavíme se v podzámčí na Labské promenádě, kde se věnujeme zámecké zahradě a oboře. Z Brandýsa nad Labem pokračujeme do Hluchova, k přírodní památce Černý orel, dále přes Zelenou Boudu, Otradovice až k loveckému zámečku v Hlavenci a zpět do Benátek nad Jizerou přes Kostelní Hlavno, Mečeříž, Dolní Slivno, Hřivno, Zdětín.

délka 58 kmCyklotrasa Dolní Pojizeří - KČT č.0241

klikněte pro zvětšení

Klášter Hradiště nad Jizerou - Bakov n/Jiz. - Podhradí (Zvířetice) - Michalovice - Čejetičky -Písková Lhota - Brodce n/Jiz. - Benátky n/Jiz. - Kochánky - Tuřice - Káraný - Lázně Toušeň

Trasa vede převážně rovinatým terénem podél řeky Jizery nebo v její blízkosti. Využívá místní komunikace (asfalt, štěrk) a cesty v terénu, které jsou do provedeníá úprav poněkud technicky náročnější. V záplavovém území Jizery jsou vyznačeny objížďky.

Trasa je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi.

délka 5,4 kmCyklostezka Benátky – Zdětín - KČT 8202

In-line stezka a cyklostezka Benátky – Zdětín vznikla na místě zrušené Železniční vlečky spojující trať 070 Praha – Turnov a průmyslové podniky ve městě Benátky nad Jizerou. Železniční vlečka vznikla v roce 1878 a sloužila cukrovaru, později Carborundu Electrite, podniku zabývajícímu se výrobou brusiva. Spolu se snížením objemu výroby a klesající efektivitou železnice pro odbyt výrobků došlo k postupnému snižování provozu vlečky až k jejímu úplnému zániku. Město Benátky nad Jizerou pozemky vlečky odkoupilo a s pomocí dotace z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy zde vybudovalo unikátní cyklostezku, přecházející v cyklotrasu, která propojuje páteřní Pojizerskou cyklotrasu s cyklotrasami směřujícím do Kokořínského údolí. Město Benátky nad Jizerou se tak stává důležitou křižovatkou cyklotras i atraktivním místem pro in-line bruslaře, zejména ve spojení s in-line oválem umístěným v centru města. Délka cyklotrasy je 5,4 km a z toho cyklostezka tvoří 4,2 km.

Trasa je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi.

11 kmPolabská cyklostezka Brandýs nad Labem

Polabská cyklostezka propojuje několik historicky významných měst a obcí po levém břehu Labe - Kostelec nad Labem, Záryby, Brandýs nad Labem-Starou Boleslav, Zápy a Lázně Toušeň. Cyklostezka s asfaltovým povrchem měří jedenáct kilometrů a mohou ji využívat cyklisté, ale i pěší, vozíčkáři a bruslaři. Pohyb in-line bruslařům není povolen pouze v části Brandýsa nad Labem, v úseku od Labské promenády k dálničnímu mostu, a to z důvodů klidnějšího provozu a zajištění větší bezpečnosti ostatních uživatelů a návštěvníků.

 

 

 

délka 37 kmCyklotrasa Labská trasa - úsek Nymbursko - KČT č.0024

Trasa vede od soutoku Labe s Cidlinou (poblíž Libice nad Cidlinou) do Byšiček na náves (Byšičky jsou mezi Lysou Čelákovicemi). Trasa se pouze dvakrát odchyluje od pravého břehu Labe.

klikněte pro zvětšení

Trasa vede rovinatým terénem po pravém břehu Labe, po zpevněném asfaltovém povrchu, po štěrkových a písčitých cestách. 
Z důvodu obtížnějšího průjezdu po neupravené navigaci (objíždí se jezero v Ostré a od elektrárny v Lysé do Byšiček na náves se jede polní cestou několik set metrů od břehu Labe) je crossové kolo vhodnější.

Trasa je velmi lehká, vhodná pro rodinou turistiku.

17 kmCyklo výlet z Benátek nad Jizerou do Káranýho KČT 0241, 0041

Z Benátek nad Jizerou vyjedeme po 241 směr Kochánky. V Kochánkách se napojíme na 0041 a jedeme směr Kačov, Předměřice nad Jizerou, Čihadla, Stará Lysá a Káraný.

30 km Cyklo výlet z Benátek nad Jizerou, přes Milovice do Lysé nad Labem KČT 8149, 0041

Z Benátek nad Jizerou pojedeme po 8149 do Milovic směr Boží Dar (tam si můžeme prohlédnout bývalé letiště). V Milovicích se napojíme na cyklotrasu číslo 0041 a jedeme do Lysé nad Labem. V Lysé nad Labem si můžeme odpočinout v krásné zámecké zahradě a můžeme pokračovat zpět do Benátek nad Jizerou přes Starou Lysou, Čihadla, Předměřice nad Jizerou, Kochánky -  napojíme se na 0241 a dojeme k zámku v Benátkách nad Jizerou.

Trasa je lehká, vhodná pro rodiny s dětmi.

Polabská cykloturistika

Trasa podél Labe Lysá - Nymburk, cca 18 km

Trasa vede po pravém břehu Labe proti proudu. Povrch je neupraven, trasa neznačena, lehká.

 • 0 - Lysá nad Labem - Litol u mostu
 • 1,25 - ústí jezera Doubka do Labe
 • 1,63 - začátek osady Felinka
 • 1,21 - konec osady Felinka
 • 2,51 - silnice k obci Ostrá
 • 3,77 - jezero Ostrá veřejné tábořiště, břeh Labe odbočka do Ostré
 • 6,07 - odbočka na Mydlovar ( cca 320 m)
 • 6,75 - odbočka modré značky do Kostomlat
 • 7,63 - zdymadlo Hradíštko
 • 9,51 - obec Doubrava
 • 11,55 - zdymadlo Kostomlátky nad Labem
 • 13,9 - Drahelice - okraj Nymburka
 • 16,47 - železniční most přes Labe s lávkou pro pěší
 • 17,08 - Nymburk - lávka pro pěší
 • 18,12 - Nymburka elektrárna

 

Trasa podél Labe Lysá – Čelákovice, cca 9 km

Trasa vede po pravém břehu Labe po proudu řeky. Povrch je neupraven, trasa neznačena, lehká, úsek cca 300 m po břehu pod elektrárnou středně těžký.

 • 0 - Lysá nad Labem - Litol u mostu
 • 2,21 - elektrárna Lysá, doprava přes můstek a podél remízku zpět k Labi
 • 2,89 - zpět na břehu Labe
 • 3,21 - konec špatně průjezdného úseku
 • 3,46 - plynovod přes Labe
 • 4,22 - odbočka k jezeru Řehačka - odbočit!
 • 4,54 - břeh Řehačky, zastavení č.11 Naučná stezky Lysá - Čelákovice
 • 4,81 - zpět na břehu Labe
 • 5,14 - Hrbáčkovy tůně- chráněný přírodní výtvor
 • 5,90 - okraj osady
 • 7,60 - železniční most Čelákovice
 • 8,95 - zdymadlo Čelákovice, zastavení č.20 Naučná stezky Lysá - Čelákovice

 

Trasa podél Labe Velký Osek – Čelákovice

Trasa vede podél toku řeky. Je vedena většinou po zpevněná převážně asfaltové široké cestě, část po nezpevněné, dobře sjízdné cestě. Trasa neznačena cyklistickými značkami, vede převážně po značených turistických cestách, lehký, místy středně těžký terén.

 • Pravobřežní komunikace Velký Osek - Nymburk
 • Pravý břeh: Velký Osek, soutok Labe a Cidliny - Poděbrady 3 km.
 • Pravý břeh: Poděbrady - Nymburk 5 km
 • Levý břeh Poděbrady - Nymburk (nezpevněná sjízdná cesta, hůře průjezdné pouze 2 úseky v délce cca 30-40m poblíž Poděbrad) 6 km
 • Dál levý břeh Nymburk - Lysá nad Labem po turistické červené 18 km. Značená cesta se vzdaluje Labi, ale je průjezdnější a pestřejší.
 • Písty - jezero u Sadské - Hradíštko - Kersko - most přes Labe u Lysé nad Labem - levý břeh most Lysá nad Labem - Čelákovice po turistické zelené 10 km.
 • Most přes Labe - V Pastvách (elektrárna na Labi u Tří chaloupek) 2 km - zde směrovka skanzen Přerov 2 km (bohatě vybavený skanzen s 32 lidovými stavbami) a Sedlčánky 3 km
 • Čelákovice železniční stanice 8 km.
 • Pravý břeh po žluté proti proudu Labe od mostu přes Labe, Lysá nad Labem - Litol - jezero Ostrá - Botanicus Ostrá.