Zámecká věž

IS > Zámecká věž

Provoz zámecké věže

Provozovatel

klikněte pro zvětšení
 • Provozovatelem věže kostela Narození Panny Marie v Benátkách n. Jizerou je Město Benátky nad Jizerou

  Adresa:
  Město Benátky n. Jiz.,
  Zámek 49, 294 71 Benátky n. Jiz.

  Tel.: 326 316 101, 731 455 537
  Fax: 326 316 605
  E-mail: podatelna@benatky.cz

 • Vstup do věže umožní pracovnice informačního centra, které se nachází v areálu zámku.

Provozní podmínky

klikněte pro zvětšení

Návštěvníci věže jsou povinni:

 • řídit se pokyny pracovnice informačního centra – týká se hlavně míst s omezenou možností pohybu vzhledem ke snížené podchodné výšce nebo zúženému profilu trasy
 • dodržovat vymezenou trasu prohlídky a nevstupovat do ostatních prostorů kostela
 • jakýmkoliv způsobem zamezit ohrožení bezpečnosti vlastní i druhých osob
 • zamezit poškozování stavby i vnitřního vybavení

V celém objektu je třeba dbát přísného zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Do objektu věže nebudou vpuštěni podnapilí návštěvníci a nezpůsobilé osoby.

Vzhledem k fyzické náročnosti není výstup vhodný pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí, trpící závratěmi nebo podobnými zdravotními potížemi.

Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám smí být v objektu věže současně pouze jedna skupina návštěvníků o maximálním počtu 20 osob.

Děti do 15 let se mohou prohlídky zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Prohlídky objektu se každý účastní na vlastní nebezpečí.


Provozní doba:květen - záříříjen – duben
Pondělí, Středa10:00, 12:30, 14:30, 16:30ZAVŘENO
Úterý, Čtvrtek, Pátek10:00, 12:30, 14:30, 15:30
Sobota, Neděle10:00, 12:30, 14:30

Každou neděli ve 12:00 probíhá zvonění na zvony ve věži kostela Narození P. Marie s komentovanou prohlídkou. Více informací získáte v informačním středisku.


Vstupné:
 • dospělí 10,- Kč
 • děti do 15 let a důchodci zdarma

Tento provozní řád schválila Rada města Benátky nad Jizerou, usnesením č. 115/2007 dne 18. 5. 2007

Jaroslav Král, starosta města